Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem

Bělohlávek, Alexander J.
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1267-1301
  • Rubrika: Příspěvky

Pojem a rozsah výhrady veřejného pořádku. Právní základ hmotněprávní výhrady veřejného pořádku, náhradní použitelné právo, aplikace výhrady v návaznosti na určení rozhodného práva a právní odvětví, v nichž se s výhradou veřejného pořádku lze setkat nejčastěji. Procesní výhrada veřejného pořádku.

Klíčová slova: ordre public, veřejný pořádek, výhrada veřejného pořádku