Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zamyšlení nad reformou českého trestního práva

Pipek, Jiří
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1249-1266
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se nejprve zamýšlí nad důvody nepřijetí návrhu nového trestního zákoníku v Parlamentu ČR. V další části formuluje několik poznámek a doporučení pro další práce nad novým kodexem, v nichž se věnuje takovým otázkám, jako je opuštění materiálního pojetí trestného činu, snížení věkové hranice pro trestní odpovědnost, eutanázie, vypuštění ustanovení o tunelování a trestní odpovědnost právnických osob.

Klíčová slova: reforma trestního práva, trestní právo