Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zdeňka Králíčková, Autonomie vůle v rodinném právu v české-italském porovnání, Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 264

Telec, Ivo
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 949-950
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je rozvržena do tří hlavních kapitol pojednávajících nejprve o rodině, rodinném právu a o autonomii vůle všeobecně, následně o autonomii vůle, smluvní svobodě a jejích limitech de lege lata a nakonec o tomtéž z pohledu práva budoucího. Práce je opatřena anglickým obsahem.

Klíčová slova: autonomie vůle, Itálie, právní komparatistika, rodinné právo, vůle