Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Michal Tomášek, Evropské měnové právo, 1. vyd., C.H. Beck, Praha 2004, 145 s.

Kerner, Antonín
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 947-948
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce seznamuje s procesem zavádění eura jako zákonného oběživa v původních 11 členských zemích EU se zaměřením na právní aspekty dané problematiky.

Klíčová slova: euro, evropské měnové právo, hospodářská politika, měnová integrace, měnová politika