Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Irena Pelikánová: Komentář k obchodnímu zákoníku, ASPI Publishing, Praha 2004

Bejček, Josef
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 945-947
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce, kterou autor recenze řadí mezi velké vědecké komentáře, zachycuje právní stav k 1.2.2004.

Klíčová slova: komentáře, obchodní zákoník