Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Slovenské finančné právo v nových podmienkach

Balko, Ladislav
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 920-943
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku charakterizuje nejprve obecně slovenské finanční právo, tj. jeho předmět, pojem, principy a metody, systém, příčiny závislosti finančního práva na politice, a nakonec popisuje jeho zvláštnosti a vazby na ostatní odvětví práva.

Klíčová slova: finanční právo, Slovensko