Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Spotřebitelské e-smlouvy

Brodec, Jan
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 907-919
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka nejprve charakterizuje úpravu spotřebitelských smluv v občanském zákoníku, která je výsledkem implementace směrnice 1997/7/ES do našeho právního řádu. Dále seznamuje s důležitými směrnicemi na ochranu spotřebitele v právu EU a nakonec rozebírá problematiku spotřebitelských e-smluv s mezinárodním prvkem.

Klíčová slova: e-obchod, Internet, ochrana práv spotřebitele, spotřebitel, spotřebitelské smlouvy