Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní odpovědnost státu: zmizení či proměna škody?

Šmuclerová, Martina
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 881-906
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka se v článku snaží odpovědět na otázku, zda-li škoda nadále představuje podmínku mezinárodní odpovědnosti státu. Role škody je nejprve zkoumána jako skutečnost zakládající mezinárodní odpovědnost. Poté se autorka zabývá její funkcí jakožto podmínky implementace mezinárodní odpovědnosti. Krátkou pozornost věnuje také problematice objektivní odpovědnosti.

Klíčová slova: mezinárodní odpovědnost, objektivní odpovědnost, škoda