Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Morální většina, ochrana menšin a role ústavního soudnictví: na okraj dvou rozhodnutí Nejvyššího soudu USA

Barinka, Roman
  • Právník 9/2004
  • Ročník: 143
  • Strany: 849-880
  • Rubrika: Příspěvky

Na základě dvou případů z judikatury Nejvyššího soudu USA autor analyzuje problém hranice mezi tím, kde jsou ústavní soudy povinny vůli demokratické většiny bezvýhradně prosazovat, byť by omezovaly svobodu menšin, a tím, kde jsou ústavní soudy oprávněny i navzdory nedostatku své přímé demokratické legitimace, vůli volených zástupců lidu anulovat.

Klíčová slova: homosexualita, ochrana menšin, právo na soukromí, USA, ústavní soudnictví