Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vědecká konference "Trestní právo pohledem posledních novel"

Schelle, Karel
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 912-913
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o průběhu a obsahu konference.

Klíčová slova: novelizace trestního práva, rekodifikace trestního práva