Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jozef Sotolář, Miestna samospráva na Slovensku [Komunálne právo]. SOTAC s.r.o., Košice 2002, 127 s.

Seman, Tibor
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 910-911
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná monografie rozdělená do čtyř kapitol se snaží podat v ucelené podobě obraz o vývoji a současné existenci veřejné správy na Slovensku v kontextu evropského práva.

Klíčová slova: komunální právo, místní samospráva, Slovensko, veřejná správa