Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Michal Králík, Právo ve sportu, Praha, C.H. Beck, 2001, 278 s.

David, Ludvík
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 908-910
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce podává obecný pohled na sportovněprávní problematiku. Úvodní kapitoly jsou věnovány dějiným sportu a důležitým právním normám. Těžiště práce leží v kapitolách pojednávajících o vhodných nástrojích regulace sportovních vztahů, současném pojetí sportovního práva a sportovně právních pramenech.

Klíčová slova: sportovní právo