Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Karel Eliáš, Michaela Zuklínová: Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha, Linde Praha 2001, 302 s.

Telec, Ivo
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 906-908
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo vyjadřuje myšlenkovou představu spoluautorů o budoucím kodexu soukromého práva. Na řadě míst kriticky upozorňují na nedostatky věcného záměru občanského zákoníku.

Klíčová slova: kodifikace soukromého práva