Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dekrety opět na politické scéně

Šamalík, František
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 898-905
  • Rubrika: Příspěvky

Odsun sudetských Němců, jeho důvody a legitimita z pohledu poválečného období a z pohledu Evropy na počátku 21. století. Benešovy dekrety a Evropská unie.

Klíčová slova: Benešovy dekrety, odsun sudetských Němců, sudetští Němci