Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Majetkové priznanie fyzických a právnických osôb a zdaňovanie majetkového prírastku v Slovenskej republike

Pauličková, Alena
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 889-895
  • Rubrika: Příspěvky

Právní úprava daní na Slovensku se zvláštním zřetelem na majetkové přiznání fyzických a právnických osob a na zdaňování majetkového přírůstku. Kritické připomínky autorky článku.

Klíčová slova: daně, daňová soustava - Slovensko, Slovensko