Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Využívání zdrojů z mořského dna za hranicemi jurisdikce států a Česká republika

Ondřej, Jan
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 864-888
  • Rubrika: Příspěvky

Právní stav před uzavřením Úmluvy OSN o mořském právu. Geneze úmluvy a seznámení s jejím obsahem. Právní předpisy ČR transformující tuto úmluvu. Bohatá bibliografie.

Klíčová slova: mořské dno, mořské právo, Úmluva OSN o mořském právu