Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Status civitatis v Ciceronově řeči za básníka Archia

Ptáček, Lubomír
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 830-863
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se prostřednictvím jednoho ze sporů té doby věnuje pojmu římského občanství a jeho vývoji od nejstarších dob, přes významné mezníky až po rok 62 př. Kr.

Klíčová slova: římské občanství, římské právo, římský soudní proces