Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Gustav Radbruch - právník v době "krize práva"

Seltenreich, Radim
  • Právník 8/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 821-829
  • Rubrika: Příspěvky

Život a dílo významného německého právníka první poloviny 20. století.

Klíčová slova: Radbruch, Gustav - o něm