Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Konference "Různé podoby legitimity při budování demokracie"

Riegrová, Běla
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 418-419
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu, účastnících a průběhu konference.

Klíčová slova: legitimita