Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jozef Sotolář: Kompetenčné právo v územnej samospráve, Košice 2000, SOTAC, s.r.o., 166 s.

Seman, Tibor
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 416-417
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v recenzované knize snaží shrnout s ohledem na současný stav poznatky o dané problematice včetně námětů de lege ferenda. Publikace může být užitečnou pomůckou širokému okruhu zaměstnanců samosprávy, starostům obcí a primátorům měst, ale i ostatní právnické veřejnosti.

Klíčová slova: místní veřejná správa, pravomoc obcí, územní samospráva