Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jan Hurdík: Právnické osoby - obecná charakteristika, Masarykova univerzita, Brno 2000

Hajn, Petr
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 415-416
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je zajímavá především tím, že se nezaměřuje na konkrétní typ obchodních společností, ale je výsledkem obecného teoretického uvažování, více se zabývá koncepčními otázkami práva a jeho stěžejními instituty. Autor recenze však polemizuje s některými Hurdíkovými názory.

Klíčová slova: právnická osoba