Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Osobnost a dílo mistra Jiřího Kezelia Bydžovského

Sýkora, Antonín
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 402-411
  • Rubrika: Příspěvky

Vznik a vývoj městského zřízení královského města Mladé Boleslavi v letech 1334-1600 a sledování osudu jejího předního měšťana, dlouholetého radního písaře, primase, purkmistra a později exulanta, mistra Jiřího Kezelia Bydžovského, který ve své Kronice Mladoboleslavské podal pozoruhodnou zprávu o tehdejší městské obci.