Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jednatelství bez příkazu dle občanského zákoníku versus negotiorium gestio v římském právu

Židlická, Michaela
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 395-401
  • Rubrika: Příspěvky

Charakteristika římskoprávního negotiorum gestio a nepřikázaného jednatelství podle občanského zákoníku a zamyšlení nad jejich podobnostmi a odlišnostmi.

Klíčová slova: jednatelství bez příkazu, negotiorum gestio, nepřikázané jednatelství