Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Aproximace českého práva s právem ES: některé zkušenosti z transpozice směrnic ES - na příkladu porovnání české, německé, rakouské, irské a britské transpoziční úpravy směrnice č. 91/533/EHS

Whelanová, Markéta
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 369-394
  • Rubrika: Příspěvky

Cílem článku je porovnáním některých transpozičních úprav členských států EU (německé, rakouské, irské a anglické) a transpoziční úpravy české poukázat na konkrétní problémy při promítání předpisů ES do národního a zejména českého práva.

Klíčová slova: aproximace práva ČR s právem ES, transpozice směrnic ES