Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Základní modely soudcovské argumentace

Kühn, Zdeněk
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 342-368
  • Rubrika: Příspěvky

Autor charakterizuje základní modely soudcovského stylu, srovnává styl soudního rozhodování v obou velkých právních kulturách (systému common law a systému kontinentálního práva) i uvnitř těchto kultur a poukazuje na nové trendy v kontinentálním právu, a zejména v české legislativě a judikatuře českého Ústavního soudu. Bohatý poznámkový materiál.

Klíčová slova: common law, kontinentální právo, odůvodnění rozhodnutí, soudcovská argumentace, soudcovské rozhodování