Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Některé problémy budování právního státu v České republice

Ševčík, Vlastimil
  • Právník 4/2001
  • Ročník: 140
  • Strany: 317-341
  • Rubrika: Příspěvky

Zamyšlení nad uplynulým desetiletím po listopadu 1989 a nad příčinami současné neuspokojivé společenské, politické, právní i ekonomické situace u nás. Hlavními tématy článku jsou podoba státu v nových podmínkách po politickém zvratu, ústavnost státu, kontinuita České republiky, vyrovnání se s minulostí, hodnocení období totalitního státu zákonem, obnova právního státu a přibližování českého práva právu komunitárnímu.

Klíčová slova: harmonizace práva, kontinuita práva, právní stát, totalitní stát, ústavnost