Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference "Současný stav a problémy rodinného práva v období transformace postkomkunistických států" Praha, červen 1998

Haderka, Jiří F.
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 989-991
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o průběhu mezinárodní konference rodinného práva, která proběhla na půdě Právnické fakulty UK v Praze ve dnech 27. až 29. června 1998.

Klíčová slova: konference, vědecké akce