Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Košičiarová, S., Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia. Vyd. oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava 1997, 151 s.

Čipkár, Ján
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 986-988
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo sestává ze čtyřech částí: Aktuálne trendy rozvoja práva životného prostredia, Právna a environmentálna zodpovednosť, Objektívna a subjektívna stránka deliktov v práve životného prostredia a Reparačná funkcia environmentálnej zodpovednosti.

Klíčová slova: právo životního prostředí, životní prostředí