Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zdeněk Koudelka: Obecně závazné vyhlášky, Masarykova univerzita, Brno 1998, 130 s.

Šimíček, Vojtěch
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 985-986
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je zamýšlena jako jakýsi první díl, zaměřený na obecnější aspekty daného problému, a v brzké době by na ni měla navázat část druhá. Velkým kladem práce je její praktické využití.

Klíčová slova: obecně závazné vyhlášky