Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Eliáš, K.: Obchodní zákoník, Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900, Praha, 1998, 720 s.

Marek, Karel
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 983-984
  • Rubrika: Příspěvky

V recenzovaném díle jsou uvedena ustanovení obchodního zákoníku a současně poznámky k zákonným ustanovením, k věcnému obsahu těchto ustanovení. Text zákona a poznámky k němu je doplněn výběrem z judikatury. Knihu lze plně doporučit.

Klíčová slova: obchodní zákoník