Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Josef Macur: Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo, 1. vydání, nakladatelství C.H. Beck, Praha 1998, 207 s.

Faldyna, František
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 982-983
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce, pojednávající o výsostně aktuální problematice, exekučním právu, je čtivě a srozumitelně napsaná právnická učebnice, která je užitečnou publikací nejen pro studenty, ale i pro právníky.

Klíčová slova: exekuční právo