Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K pojmu vrchní dozor ve státní správě

Mates, Pavel
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 976-981
  • Rubrika: Příspěvky

Vymezení pojmu dozor. Přehled právních předpisů upravujících dozor v různých oblastech života.

Klíčová slova: dozor, kontrola, správní dozor, státní správa