Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K právní povaze vodních toků

Krecht, Jaroslav
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 973-975
  • Rubrika: Příspěvky

Autor článku, který navazuje na dřívější příspěvky uveřejněné v Právníku k vodohospodářské problematice, zaměřuje pozornost zejména na ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), vymezující pojem vodního toku.

Klíčová slova: vodní toky