Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Organizace Severoatlantické smlouvy a problémy jejího rozšiřování

Mrázek, Josef
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 953-972
  • Rubrika: Příspěvky

Vznik, vývoj a cíle NATO. Důvody rozšíření NATO a jeho důsledky.

Klíčová slova: NATO