Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lex mercatoria - fikce či realita?

Rozehnalová, Naděžda
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 932-952
  • Rubrika: Příspěvky

Smyslem tohoto článku je pokusit se s určitým časovým odstupem o zamyšlení nad otázkami především aplikace souboru pravidel nazývaných lex mercatoria, případně i dalšími otázkami, které nebyly českými autory zmíněny.

Klíčová slova: lex mercatoria