Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

O právu na soutěžní chování

Hajn, Petr
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 916-931
  • Rubrika: Příspěvky

Biologická a kulturní dimenze lidského soutěžního chování. Možnosti a meze práva při regulaci soutěžního chování. Normativní základ práva na soutěžní chování.

Klíčová slova: hospodářská soutěž, soutěžní právo