Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Smlouva o energetické chartě a energetické právo EU

Seidl-Hohenveldern, Ignaz
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 895-915
  • Rubrika: Příspěvky

Geneze a cíle energetické charty. Struktura ECT a instituce jí vytvořené.

Klíčová slova: energetické právo, energie, smlouva o energetické chartě