Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Úvaha o podstatě lidských a občanských práv

Blahož, Josef
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 874-894
  • Rubrika: Příspěvky

Zamyšlení nad pojmem lidských a občanských práv. Soudobé koncepce lidských a občanských práv. Svoboda a rovnost jako základní právněfilozofické kategorie lidských a občanských práv.

Klíčová slova: lidská práva, občanská práva