Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpětný a další odkaz v mezinárodním právu soukromém

Čermák, Karel
  • Právník 10/1998
  • Ročník: 137
  • Strany: 857-873
  • Rubrika: Příspěvky

Vymezení problematiky zpětného odkazu. Přijímání zpětného a dalšího odkazu ve francouzském, německém a švýcarském právním řádu. Zpětný a další odkaz v anglickém a americkém právu. Právní úprava zpětného a dalšího odkazu u nás.

Klíčová slova: kolizní normy, střet právních řádů, zpětný odkaz