Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vzpomínka na Jaromíra Čelakovského

Adamová, Karolina
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 296-297
  • Rubrika: Příspěvky

Stať

Klíčová slova: české právní dějiny, Karlova univerzita - dějiny