Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Aktuální problémy parlamentarismu

Šimíček, Vojtěch
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 295-296
  • Rubrika: Příspěvky

Příspěvek je informací o mezinárodní vědecké konferencei, kterou uspořádal Mezinárodní politologický ústav Právnické fakulty Masarykovy univerzity v listopadu 1995. Účastníci zastupovali celkem 6 zemí. Předneseno bylo 12 referátů. Z konference bude vydán sborník v češtině s anglickými summary.

Klíčová slova: demokracie, legislativní činnost, srovnávací státověda, ústavní soud, ústavní systém