Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Nevíte-li, kam se obrátit, obraťte se na soud

Bárta, Jan
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 288-289
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzent popularizační pomůcky pro neprávníky, jak knížku sám označuje, ji považuje za práci sice dobře logicky učleněnou, avšak z jazykového hlediska nepříliš vydařenou, v níž nad to autoři před čtenářem důkladně utajují citované prameny práva.

Klíčová slova: opravné prostředky, organizace soudů, postavení soudců, procesní postavení občana, průběh řízení