Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Stanovisko společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP k detekci drog v biologickém materiálu, přijaté na jednání výboru v Ostravě dne 29. 11. 1995 a stanovisko Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii [NRLFT] v Praze

Balíková, M. - Pešťálová, M. - Bouška, I.
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 286-287
  • Rubrika: Příspěvky

Stanovisko společnosti SL a ST ke komerčním testovacím přípravkům, kterými lze provést detekci a identifikaci drog v biologickém materiálu. Tyto testy, založené na principu imunochemické reakce, mají sloužit jen pro nezávaznou orientační informaci. Skutečnou interpretaci výsledků by měly provádět pouze odborné toxikologické laboratože.

Klíčová slova: identifikace drog, toxikomanie