Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Co s ní?

Kindl, Milan
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 256-259
  • Rubrika: Příspěvky

Článek se zabývá otázkou, zda lze podle celního zákona hovořit o propadnutí nebo zabrání věcí, které jsou zajištěny celníky, ale není možné zjistit jejich vlastníka. Autor popisuje rozdíl mezi celním přestupkem a celním deliktem, na jejichž základě lze vést správní řízení. Rozebírá také problém "neznámého pachatele" v těchto případech.

Klíčová slova: celní delikt, celní přestupky, celní úřad, propadnutí věci, správní řízení, zabrání věci