Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Samospráva

  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 233-255
  • Rubrika: Příspěvky

Redakce časopisu Právník a Právny obzor uspořádaly 21.9. 1995 v Bratislavě diskusi u kulatého stolu na téma Samospráva za účasti ing. P. Belčíka, JUDr. J. Grospiče, CSc., JUDr. T. Loudy CSc., JUDr. M. Matuly, CSc., JUDr. D. Nykodýma CSc., JUDr. M. Řehůřka DrSc. a JUDr. E. Barányho, CSs. První část diskuse se zabývala zejména otázkami principů územní samosprávy, vztahu samosprávy a principu subsidiarity, jakož i funkcí samosprávy. Druhá část diskuse byla věnována zejména koncepčním otázkám uspořádání územní samosprávy, vztahu státní správy a samosprávy a regionálního článku samosprávy.

Klíčová slova: decentralizace, deetatizace, dekoncentrace, občanská společnost, státní správa, veřejná správa