Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pojem eutanázia

Vozár, Jozef
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 221-232
  • Rubrika: Příspěvky

Etymologicky bývá eutanázie velmi široce vymezována jako dobrá smrt. V pojetí autora článku je eutanázie ukončení života na žádost nevyléčitelně smrtelně nemocného. Po rozboru vybrané zahraniční literatury autor odmítá příliš široké pojetí eutanázie, kdy se jí rozumí i úkony, jež jsou běžnou součástí lékařovy činnosti lege artis, to jest zvyšování dávek léků i za cenu urychlení smrti, pokud smrt je jen důsledkem, nikoli cílem takovéto činnosti. Přesná definice eutanázie by umožnila odlišit ji od činností, jež s ní nemají nic společného, a přispěla by k důsledné ochraně osobnostních práv.

Klíčová slova: eutanazie - definice, úmyslné zkrácení života, úporná terapie, usmrcení ze soucitu