Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K právní povaze tzv. evropských asociačních dohod a sekundárního asociačního práva

Svoboda, Pavel
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 201-220
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku pojednává o některých základních právních otázkách souvisejících s tzv. sekundárním asociačním právem. Je to problematika s níž se každý stát, jenž uzavře asociační dohodu bude nutně setkávat.

Klíčová slova: asociační dohoda, asociační právo, Evropské společenství, komunitární právo, právo Evropské unie