Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lidská práva na úsvitu 21. století

Hájek, Jiří
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 450-451
  • Rubrika: Příspěvky

Zpráva z meziregionálního setkání představitelů členských států Rady Evropy, dalších členů OSN, nevládních organizací, mezinárodních a národních institutů i expertů v rámci příprav světové konference OSN O lidských právech.

Klíčová slova: lidská práva