Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

International Responsibility for Environmental Harm

Zástěrová, Jana
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 447-449
  • Rubrika: Příspěvky

Kritika knihy, která by neměla uniknout pozornosti odborné veřejnosti.

Klíčová slova: mezinárodní odpovědnost, ochrana životního prostředí