Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Obchodní společnosti

Eliáš, Karel
  • Právník 5/1993
  • Ročník: 132
  • Strany: 446-447
  • Rubrika: Příspěvky

Podtržení kvality a přínosu recenzované publikace. Nejcennějšími jsou část druhá a devátá. Také volba příloh byla velmi dobře provedena. Takováto kavlita příruček by měla být samozřejmostí a ne výjimkou.

Klíčová slova: obchodní společnosti, podnikání